2831072034 Σφακάκι, Παγκαλοχωρίου, Ρεθύμνου lefakis.th@gmail.com

Σφακάκι, Παγκαλοχωρίου, Ρεθύμνου, Τ.Κ.: 74100

Τηλέφωνο: 2831072034

Κινητό: 6932252630

E-mail: lefakis.th@gmail.com

Υπεύθυνος: ΛΕΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Επισκεψιμότητα: 3839

Ιστοσελίδα: http://www.lefakis.com.gr